Index

SUNSTONE FILM & ANIMASJON AS

Orgnr: 814846962

adresse: Johan Berentsens vei 63

id

7187

organisasjonsnummer

814846962

navn

SUNSTONE FILM & ANIMASJON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Johan Berentsens vei 63"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LAKSEVÅG", "postnummer": "5160", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjoarvegen 9"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5211", "kommunenummer": "4624"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814846962

navn

SUNSTONE FILM & ANIMASJON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Johan Berentsens vei 63

forradrpostnr

5160

forradrpoststed

LAKSEVÅG

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Sjoarvegen 9

ppostnr

5211

ppoststed

OS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.01.2015

stiftelsesdato

12.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.05.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

814846962

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2048977, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 132785, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9882}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 122903}}, "journalnr": "2020798053", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814846962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -14993, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -44993}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 147778, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 147778}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 132785}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -29218, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 580505}, "driftsresultat": -29255, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 551250}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 38, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 38}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -29218}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 814861392 [navn] => SUNSTONE FILM & ANIMASJON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 814846962 [oppstartsdato] => 2015-01-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Johan Berentsens vei 63"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LAKSEVu00c5G", "postnummer": "5160", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sjoarvegen 9"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5211", "kommunenummer": "4624"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?