Index

SUNWAY AS

Orgnr: 818976402

adresse: Nadderudveien 155A

id

17403

organisasjonsnummer

818976402

navn

SUNWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-10

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nadderudveien 155A"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "EIKSMARKA", "postnummer": "1359", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818976402

navn

SUNWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nadderudveien 155A

forradrpostnr

1359

forradrpoststed

EIKSMARKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.05.2017

stiftelsesdato

25.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818976402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2236929, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 492203, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 422900}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 69303}}, "journalnr": "2021241668", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818976402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 372203, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 72203}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 120000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 120000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 492203}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 72237, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 706}, "driftsresultat": -706, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 72943, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 73252}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 309}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 72237}}]

Reserver mot visning?