Index

SUPERNODE AS

https://www.supernode.no

Orgnr: 818843232

tlf: 22 12 00 22
webside: www.supernode.no
adresse: Vågeveien 5

id

17044

organisasjonsnummer

818843232

navn

SUPERNODE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vågeveien 5"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6509", "kommunenummer": "1505"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-21

hjemmeside

www.supernode.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818843232

navn

SUPERNODE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vågeveien 5

forradrpostnr

6509

forradrpoststed

KRISTIANSUND N

forradrkommnr

1505

forradrkommnavn

KRISTIANSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.04.2017

stiftelsesdato

21.03.2017

tlf

22 12 00 22

tlf_mobil

url

www.supernode.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

14.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818843232

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1811516, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 819375, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 213649}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 605727}}, "journalnr": "2020540353", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818843232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 468770, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 418770}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 350605, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 344801}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5804}}, "sumEgenkapitalGjeld": 819375}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 143578, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1917676}, "driftsresultat": 189839, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2107515}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5346, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 396}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5742}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 184493}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918911685 [navn] => SUPERNODE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 818843232 [oppstartsdato] => 2017-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e5geveien 5"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6509", "kommunenummer": "1505"} [links] => [] [hjemmeside] => www.supernode.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?