Index

SUSAMMEN AS

Orgnr: 822060072

adresse: Tyslevveien 44A

id

26640

organisasjonsnummer

822060072

navn

SUSAMMEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-22

naeringskode1

{"kode": "90.019", "beskrivelse": "Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tyslevveien 44A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1163", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-11-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822060072

navn

SUSAMMEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tyslevveien 44A

forradrpostnr

1163

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

90.019

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.01.2019

stiftelsesdato

12.11.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822060072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2295453, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 157985, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 157985}}, "journalnr": "2021329303", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822060072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 152119, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 122119}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5866, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5622}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 157985}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 18544, "totalresultat": 18544, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15956}, "driftsresultat": 24044, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 40000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -269, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 57}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 326}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 23775}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922121788 [navn] => SUSAMMEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.019", "beskrivelse": "Utu00f8vende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822060072 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tyslevveien 44A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1163", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?