Index

SUSHI SENTER ASKER AS

Orgnr: 818978022

adresse: Torvveien 12

id

17409

organisasjonsnummer

818978022

navn

SUSHI SENTER ASKER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torvveien 12"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1383", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818978022

navn

SUSHI SENTER ASKER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torvveien 12

forradrpostnr

1383

forradrpoststed

ASKER

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.05.2017

stiftelsesdato

10.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818978022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2477333, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 376423, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 50480}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 325943}}, "journalnr": "2021522362", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818978022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -70270, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -100270}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 446693, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 446693}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 376423}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -43205, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3500987}, "driftsresultat": -43890, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3457097}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 685, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 742}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 57}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -43205}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913226674 [navn] => SUSHI SENTER ASKER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-02-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 818978022 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torvveien 12"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1383", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-05-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?