Index

SUVEREN PROGGING AS

Orgnr: 820411552

adresse: Malmøgata 2

id

21288

organisasjonsnummer

820411552

navn

SUVEREN PROGGING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-08

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Malmøgata 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0566", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820411552

navn

SUVEREN PROGGING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Malmøgata 2

forradrpostnr

0566

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.02.2018

stiftelsesdato

22.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820411552

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2293291, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 954417, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 945042}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9375}}, "journalnr": "2021327129", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820411552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 952499, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 928069}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1918, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1918}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 954417}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 189237, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5763}, "driftsresultat": -5763, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 195000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 195000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 189237}}]

Reserver mot visning?