Index

SVAI FRISØR AS

https://www.m2k.studio

Orgnr: 819165742

webside: www.m2k.studio
adresse: Yrjars gate 4

id

17894

organisasjonsnummer

819165742

navn

SVAI FRISØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Yrjars gate 4"], "kommune": "ØRLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BREKSTAD", "postnummer": "7130", "kommunenummer": "5057"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-18

hjemmeside

www.m2k.studio

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819165742

navn

SVAI FRISØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Yrjars gate 4

forradrpostnr

7130

forradrpoststed

BREKSTAD

forradrkommnr

5057

forradrkommnavn

ØRLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.06.2017

stiftelsesdato

18.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

www.m2k.studio

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

819165742

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 28330, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 79826, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 47930}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31896}}, "journalnr": "2021153857", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819165742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14448, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -15552}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 65379, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 65379}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 79826}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -92034, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 328917}, "driftsresultat": -115057, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 213860}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2907, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2926}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -117965}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919266511 [navn] => M2K [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819165742 [oppstartsdato] => 2017-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Yrjars gate 4"], "kommune": "u00d8RLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BREKSTAD", "postnummer": "7130", "kommunenummer": "5057"} [links] => [] [hjemmeside] => www.m2k.studio [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?