Index

SVALINN GROUP AS

Orgnr: 922030812

adresse: Kjøkkelvikveien 75

id

362883

organisasjonsnummer

922030812

navn

SVALINN GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjøkkelvikveien 75"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LODDEFJORD", "postnummer": "5178", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922030812

navn

SVALINN GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjøkkelvikveien 75

forradrpostnr

5178

forradrpoststed

LODDEFJORD

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

11.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

922030812

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2465645, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 66921669, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 41186297}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 25735372}}, "journalnr": "2021431408", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922030812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30416117, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 10000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 20416117}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 36505552, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15421588}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 21083964}}, "sumEgenkapitalGjeld": 66921669}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 26411320, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8519073}, "driftsresultat": 37926, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8556999}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 30883261, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 32076495}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1193234}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 30921187}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922121532 [navn] => SVALINN GROUP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 922030812 [oppstartsdato] => 2018-12-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kju00f8kkelvikveien 75"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LODDEFJORD", "postnummer": "5178", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?