Index

SVANETAKST AS

Orgnr: 819204462

adresse: Håkons vei 83B

id

18006

organisasjonsnummer

819204462

navn

SVANETAKST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-27

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Håkons vei 83B"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "LØRENSKOG", "postnummer": "1470", "kommunenummer": "3029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819204462

navn

SVANETAKST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Håkons vei 83B

forradrpostnr

1470

forradrpoststed

LØRENSKOG

forradrkommnr

3029

forradrkommnavn

LØRENSKOG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.06.2017

stiftelsesdato

09.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819204462

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2371357, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7081, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 681}}, "journalnr": "2021313663", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819204462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5487, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 34430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -28943}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1594, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1594}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7081}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9702, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9714}, "driftsresultat": -9714, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9702}}]

Reserver mot visning?