Index

SVARTISEN-LYD AS

https://www.svartisen-lyd.no

Orgnr: 811831662

mobil: 454 83 470
webside: www.svartisen-lyd.no
adresse: Røvassdalveien 418

id

711

organisasjonsnummer

811831662

navn

SVARTISEN-LYD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-02

naeringskode1

{"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Røvassdalveien 418"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "SKONSENG", "postnummer": "8615", "kommunenummer": "1833"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-16

hjemmeside

www.svartisen-lyd.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811831662

navn

SVARTISEN-LYD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Røvassdalveien 418

forradrpostnr

8615

forradrpoststed

SKONSENG

forradrkommnr

1833

forradrkommnavn

RANA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

90.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.05.2013

stiftelsesdato

16.03.2013

tlf

tlf_mobil

454 83 470

url

www.svartisen-lyd.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811831662

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2499831, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 141830, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 106467}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 35363}}, "journalnr": "2021549653", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811831662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 102607, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 72607}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 39223, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 39223}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 141830}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5026, "totalresultat": -5026, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 32571}, "driftsresultat": -6293, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 26278}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -117, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 118}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6410}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995755262 [navn] => SVARTISEN-LYD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-07-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811831662 [oppstartsdato] => 2010-07-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8vassdalveien 418"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "SKONSENG", "postnummer": "8615", "kommunenummer": "1833"} [links] => [] [hjemmeside] => www.svartisen-lyd.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-03-16 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?