Index

SVEA REKKVERK AS

Orgnr: 815087402

adresse: c/o Regnskap-Finans, Klostergata 6

id

7750

organisasjonsnummer

815087402

navn

SVEA REKKVERK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Regnskap-Finans", "Klostergata 6"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1532", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-02

postadresse

{"land": "Sverige", "adresse": ["c/o Svea Räcken AB", "Pappersbruksvägen 10"], "landkode": "SE", "poststed": "59354 Västervik"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815087402

navn

SVEA REKKVERK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Regnskap-Finans Klostergata 6

forradrpostnr

1532

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

c/o Svea Räcken AB Pappersbruksvägen 10

ppostnr

ppoststed

59354 Västervik

ppostland

Sverige

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.2015

stiftelsesdato

02.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

11.12.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

815087402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2511079, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 840923, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 840923}}, "journalnr": "2021480773", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815087402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 404530, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 374530}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 436393, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 436393}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 840923}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 67324, "totalresultat": 67324, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1857645}, "driftsresultat": 34942, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1892587}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 32382, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 32382}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 67324}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915121098 [navn] => SVEA REKKVERK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 815087402 [oppstartsdato] => 2015-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Regnskap-Finans", "Klostergata 6"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1532", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Sverige", "adresse": ["c/o Svea Ru00e4cken AB", "Pappersbruksvu00e4gen 10"], "landkode": "SE", "poststed": "59354 Vu00e4stervik"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?