Index

SVEHAUG AS

Orgnr: 817744052

adresse: Kløftryggen 8B

id

14264

organisasjonsnummer

817744052

navn

SVEHAUG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kløftryggen 8B"], "kommune": "TYNSET", "landkode": "NO", "poststed": "TYNSET", "postnummer": "2500", "kommunenummer": "3427"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817744052

navn

SVEHAUG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kløftryggen 8B

forradrpostnr

2500

forradrpoststed

TYNSET

forradrkommnr

3427

forradrkommnavn

TYNSET

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.09.2016

stiftelsesdato

06.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.10.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

817744052

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 191974, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 137411, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 137411}}, "journalnr": "2021231272", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817744052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 82967, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 52967}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 54444, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 54444}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 137411}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6137, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5671}, "driftsresultat": 7929, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13600}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 497, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 499}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8426}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917817111 [navn] => SVEHAUG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 817744052 [oppstartsdato] => 2016-09-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Klu00f8ftryggen 8B"], "kommune": "TYNSET", "landkode": "NO", "poststed": "TYNSET", "postnummer": "2500", "kommunenummer": "3427"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?