Index

SVEIN TRANSETH SPORTSWEAR AS

https://www.gant.com

Orgnr: 893635122

tlf: 31 29 46 00
webside: www.gant.com
adresse: Nesset 5

id

81740

organisasjonsnummer

893635122

navn

SVEIN TRANSETH SPORTSWEAR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.421", "beskrivelse": "Engroshandel med klær"}

antallAnsatte

82

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nesset 5"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SLEMMESTAD", "postnummer": "3470", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-02

hjemmeside

www.gant.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893635122

navn

SVEIN TRANSETH SPORTSWEAR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nesset 5

forradrpostnr

3470

forradrpoststed

SLEMMESTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.421

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.2009

stiftelsesdato

02.01.2009

tlf

31 29 46 00

tlf_mobil

url

www.gant.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

82

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

893635122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2418353, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 137802197, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15028280}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 122773917}}, "journalnr": "2021385016", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893635122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 40000000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 10000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 30000000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 97802198, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 56776951}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 41025246}}, "sumEgenkapitalGjeld": 137802197}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 16069905, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 197384178}, "driftsresultat": 22875443, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 220259621}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2249574, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2000408}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4249982}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 20625869}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971981253 [navn] => SVEIN TRANSETH SPORTSWEAR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.421", "beskrivelse": "Engroshandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 82 [overordnetEnhet] => 893635122 [oppstartsdato] => 1982-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nesset 5"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SLEMMESTAD", "postnummer": "3470", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => www.gant.com [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 183"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SLEMMESTAD", "postnummer": "3471", "kommunenummer": "3025"} [datoEierskifte] => 2009-12-17 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?