Index

SVEISING-BYGG AS

https://www.sveisingbygg.no

Orgnr: 818991592

mobil: 94113825
webside: www.sveisingbygg.no
adresse: Lokalveien 41A

id

17454

organisasjonsnummer

818991592

navn

SVEISING-BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lokalveien 41A"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "MANSTAD", "postnummer": "1626", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-05

hjemmeside

www.sveisingbygg.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818991592

navn

SVEISING-BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lokalveien 41A

forradrpostnr

1626

forradrpoststed

MANSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.06.2017

stiftelsesdato

05.04.2017

tlf

tlf_mobil

94113825

url

www.sveisingbygg.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818991592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2382361, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3304062, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 156881}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3147181}}, "journalnr": "2021327883", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818991592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 168936, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 23203}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 145733}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3135127, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3089920}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 45207}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3304062}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 72405, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8352283}, "driftsresultat": 150764, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8503047}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -58042, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2119}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 60161}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 92722}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919222174 [navn] => SVEISING-BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 818991592 [oppstartsdato] => 2017-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lokalveien 41A"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "MANSTAD", "postnummer": "1626", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => www.sveisingbygg.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?