Index

SVENNEVIK KYSTFISKE AS

Orgnr: 812503502

adresse: c/o Tor Håkon Jansen, Sollia 66

id

2201

organisasjonsnummer

812503502

navn

SVENNEVIK KYSTFISKE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-28

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tor Håkon Jansen", "Sollia 66"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "LINDESNES", "postnummer": "4521", "kommunenummer": "4205"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812503502

navn

SVENNEVIK KYSTFISKE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Tor Håkon Jansen Sollia 66

forradrpostnr

4521

forradrpoststed

LINDESNES

forradrkommnr

4205

forradrkommnavn

LINDESNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.09.2013

stiftelsesdato

16.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812503502

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2264791, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 91737, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 47368}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 44369}}, "journalnr": "2021282745", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812503502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -137947, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -167947}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 229693, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 229693}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 91746}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 33900, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6538}, "driftsresultat": 43462, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 43464}}]

Reserver mot visning?