Index

SVENSEDAMMEN LEGESENTER AS

Orgnr: 811873012

adresse: Pettersvollen 3

id

818

organisasjonsnummer

811873012

navn

SVENSEDAMMEN LEGESENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-27

naeringskode1

{"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pettersvollen 3"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3032", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811873012

navn

SVENSEDAMMEN LEGESENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Pettersvollen 3

forradrpostnr

3032

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.04.2013

stiftelsesdato

10.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811873012

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2394565, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 422177, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 167639}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 254538}}, "journalnr": "2021438652", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811873012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 183155, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -116845}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 239022, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 239022}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 422177}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 64572, "totalresultat": 64572, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1986238}, "driftsresultat": 64532, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2050770}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 40, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 104}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 64}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 64572}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911900076 [navn] => SVENSEDAMMEN LEGESENTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811873012 [oppstartsdato] => 2013-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Pettersvollen 3"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3032", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?