Index

SVENSKE KONSTRUKSJON AS

Orgnr: 811703982

adresse: Karenslyst allé 53

id

396

organisasjonsnummer

811703982

navn

SVENSKE KONSTRUKSJON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-22

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karenslyst allé 53"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0279", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811703982

navn

SVENSKE KONSTRUKSJON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karenslyst allé 53

forradrpostnr

0279

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.03.2013

stiftelsesdato

17.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811703982

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2128577, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020879171", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811703982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -147023, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -177023}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 147023, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 147023}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -34171, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 34171}, "driftsresultat": -34171, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -34171}}]

Reserver mot visning?