Index

SVENSKVEIEN 201 AS

Orgnr: 812262122

adresse: Bedriftsgata 6

id

1677

organisasjonsnummer

812262122

navn

SVENSKVEIEN 201 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-31

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bedriftsgata 6"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8610", "kommunenummer": "1833"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 47"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8601", "kommunenummer": "1833"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812262122

navn

SVENSKVEIEN 201 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bedriftsgata 6

forradrpostnr

8610

forradrpoststed

MO I RANA

forradrkommnr

1833

forradrkommnavn

RANA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 47

ppostnr

8601

ppoststed

MO I RANA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.07.2013

stiftelsesdato

13.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812262122

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2065713, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17362, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17362}}, "journalnr": "2020816384", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812262122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -443771, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -543771}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 461134, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 461134}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17362}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -78676, "totalresultat": -78676, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 77370}, "driftsresultat": -77370, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1306, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 106}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1412}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -78676}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920073026 [navn] => SVENSKVEIEN 201 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812262122 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bedriftsgata 6"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8610", "kommunenummer": "1833"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 47"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8601", "kommunenummer": "1833"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?