Index

SVERAKI HOLDING AS

Orgnr: 912876632

mobil: 906 01 584
adresse: Glettefjell 5

id

124522

organisasjonsnummer

912876632

navn

SVERAKI HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Glettefjell 5"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4325", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912876632

navn

SVERAKI HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Glettefjell 5

forradrpostnr

4325

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

03.12.2013

tlf

tlf_mobil

906 01 584

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912876632

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2366947, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 56496, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 56496}}, "journalnr": "2021415926", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912876632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -457446, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -487446}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 513942, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 513942}}, "sumEgenkapitalGjeld": 56496}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11522, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11829}, "driftsresultat": -11829, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 307, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 307}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -11522}}]

Reserver mot visning?