Index

SVINGEN GRILL OG THAIMAT AS

Orgnr: 812543822

adresse: Nordsjøvegen 4401

id

2310

organisasjonsnummer

812543822

navn

SVINGEN GRILL OG THAIMAT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordsjøvegen 4401"], "kommune": "HÅ", "landkode": "NO", "poststed": "SIREVÅG", "postnummer": "4364", "kommunenummer": "1119"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-23

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tasanawalai Surinthong", "Langaberget 15A"], "kommune": "HÅ", "landkode": "NO", "poststed": "SIREVÅG", "postnummer": "4364", "kommunenummer": "1119"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812543822

navn

SVINGEN GRILL OG THAIMAT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordsjøvegen 4401

forradrpostnr

4364

forradrpoststed

SIREVÅG

forradrkommnr

1119

forradrkommnavn

forradrland

Norge

postadresse

c/o Tasanawalai Surinthong Langaberget 15A

ppostnr

4364

ppoststed

SIREVÅG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.10.2013

stiftelsesdato

23.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.10.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812543822

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2333251, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 247225, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 247224}}, "journalnr": "2021388216", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812543822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 68885, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 38885}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 178340, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 178340}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 247225}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 37319, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1198385}, "driftsresultat": 48004, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1246389}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -159, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 173}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 47845}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923041826 [navn] => SVINGEN GRILL OG THAIMAT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-07-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812543822 [oppstartsdato] => 2019-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordsju00f8vegen 4401"], "kommune": "Hu00c5", "landkode": "NO", "poststed": "SIREVu00c5G", "postnummer": "4364", "kommunenummer": "1119"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tasanawalai Surinthong", "Langaberget 15A"], "kommune": "Hu00c5", "landkode": "NO", "poststed": "SIREVu00c5G", "postnummer": "4364", "kommunenummer": "1119"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?