Index

SWANCY AS

Orgnr: 818853742

adresse: Lars Hilles gate 30

id

17075

organisasjonsnummer

818853742

navn

SWANCY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-11

naeringskode1

{"kode": "62.030", "beskrivelse": "Forvaltning og drift av IT-systemer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lars Hilles gate 30"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5008", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818853742

navn

SWANCY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lars Hilles gate 30

forradrpostnr

5008

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.030

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.04.2017

stiftelsesdato

27.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818853742

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2094077, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 29239, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 29239}}, "journalnr": "2020849012", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818853742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -25762, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -55762}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 55001, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 55001}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 29239}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -21070, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 87748}, "driftsresultat": -21081, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 66667}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -21070}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918927719 [navn] => SWANCY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.030", "beskrivelse": "Forvaltning og drift av IT-systemer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818853742 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lars Hilles gate 30"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5008", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?