Index

SWEET BEAUTY OSLO AS

Orgnr: 818666292

adresse: Skjebergveien 113C

id

16517

organisasjonsnummer

818666292

navn

SWEET BEAUTY OSLO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skjebergveien 113C"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "KLAVESTADHAUGEN", "postnummer": "1743", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818666292

navn

SWEET BEAUTY OSLO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skjebergveien 113C

forradrpostnr

1743

forradrpoststed

KLAVESTADHAUGEN

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.03.2017

stiftelsesdato

02.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818666292

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2195313, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 330557, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 157219}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 173338}}, "journalnr": "2020955907", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818666292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -60024, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -90024}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 390580, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 277142}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 113438}}, "sumEgenkapitalGjeld": 330557}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 23163, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1943108}, "driftsresultat": 55659, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1998767}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -90, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1733}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1823}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 55569}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815527682 [navn] => SWEET BEAUTY OSLO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 818666292 [oppstartsdato] => 2015-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00fcners gate 14"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0552", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?