Index

SYLANE HYTTER AS

Orgnr: 811710962

mobil: 951 36 736
adresse: Gammelvegen 30

id

408

organisasjonsnummer

811710962

navn

SYLANE HYTTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-16

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gammelvegen 30"], "kommune": "TYDAL", "landkode": "NO", "poststed": "TYDAL", "postnummer": "7590", "kommunenummer": "5033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811710962

navn

SYLANE HYTTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gammelvegen 30

forradrpostnr

7590

forradrpoststed

TYDAL

forradrkommnr

5033

forradrkommnavn

TYDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.03.2013

stiftelsesdato

27.02.2013

tlf

tlf_mobil

951 36 736

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811710962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2573065, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 927395, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 131374}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 796021}}, "journalnr": "2021564881", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811710962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 801218, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 771218}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 126176, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 122564}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3612}}, "sumEgenkapitalGjeld": 927395}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 279225, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 542029}, "driftsresultat": 357971, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 900000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 357982}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 927236249 [navn] => SYLANE HYTTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-06-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811710962 [oppstartsdato] => 2021-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gammelvegen 30"], "kommune": "TYDAL", "landkode": "NO", "poststed": "TYDAL", "postnummer": "7590", "kommunenummer": "5033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?