Index

SYNERGY SPACE AS

https://synergy.space

Orgnr: 818984782

mobil: +4798040779
webside: synergy.space
adresse: Hubroveien 19A

id

17427

organisasjonsnummer

818984782

navn

SYNERGY SPACE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hubroveien 19A"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HAFRSFJORD", "postnummer": "4042", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-25

hjemmeside

synergy.space

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818984782

navn

SYNERGY SPACE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hubroveien 19A

forradrpostnr

4042

forradrpoststed

HAFRSFJORD

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.05.2017

stiftelsesdato

25.04.2017

tlf

tlf_mobil

+4798040779

url

synergy.space

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818984782

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2283925, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 37642, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 37642}}, "journalnr": "2021310508", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818984782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 127201, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 97201}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -89559, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -89559}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 37642}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 98102, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 195424}, "driftsresultat": 125363, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 320787}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 155, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 155}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 125518}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919053305 [navn] => SYNERGY SPACE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818984782 [oppstartsdato] => 2017-04-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hubroveien 19A"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HAFRSFJORD", "postnummer": "4042", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => synergy.space [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?