Index

T BOYE PEDERSEN AS

Orgnr: 877205312

tlf: 33 46 38 70
adresse: Kilgata 9

id

57955

organisasjonsnummer

877205312

navn

T BOYE PEDERSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kilgata 9"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3217", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877205312

navn

T BOYE PEDERSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kilgata 9

forradrpostnr

3217

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.02.1997

stiftelsesdato

28.01.1997

tlf

33 46 38 70

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

877205312

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2590551, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1352666, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 285834}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1066832}}, "journalnr": "2021608050", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877205312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 104551, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4551}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1248115, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 631651}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 616464}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1352666}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 810965, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 377071}, "driftsresultat": 42808, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 419879}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 768157, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1038416}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 270259}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 810965}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 895192422 [navn] => T BOYE PEDERSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-02-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 877205312 [oppstartsdato] => 2010-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kilgata 9"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3217", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?