Index

T.C.T HOLDING AS

Orgnr: 922031002

mobil: 976 02 590
adresse: Tinneveien 47

id

362892

organisasjonsnummer

922031002

navn

T.C.T HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tinneveien 47"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3681", "kommunenummer": "3808"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922031002

navn

T.C.T HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tinneveien 47

forradrpostnr

3681

forradrpoststed

NOTODDEN

forradrkommnr

3808

forradrkommnavn

NOTODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

13.12.2018

tlf

tlf_mobil

976 02 590

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922031002

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 25234, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 226431, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 226431}}, "journalnr": "2021151409", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922031002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 31091, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6661}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 195340, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 19740}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 175600}}, "sumEgenkapitalGjeld": 226431}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8267, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8548}, "driftsresultat": -8548, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1123, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1123}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9671}}]

Reserver mot visning?