Index

T HEGELSTAD HOLDING AS

Orgnr: 912876926

adresse: Nordra Subagata 35

id

124530

organisasjonsnummer

912876926

navn

T HEGELSTAD HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-18

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordra Subagata 35"], "kommune": "HÅ", "landkode": "NO", "poststed": "VIGRESTAD", "postnummer": "4362", "kommunenummer": "1119"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Trygve Hegelstad", "Nordra Subagata 35"], "kommune": "HÅ", "landkode": "NO", "poststed": "VIGRESTAD", "postnummer": "4362", "kommunenummer": "1119"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912876926

navn

T HEGELSTAD HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordra Subagata 35

forradrpostnr

4362

forradrpoststed

VIGRESTAD

forradrkommnr

1119

forradrkommnavn

forradrland

Norge

postadresse

c/o Trygve Hegelstad Nordra Subagata 35

ppostnr

4362

ppoststed

VIGRESTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.12.2013

stiftelsesdato

17.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912876926

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 80948, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1607615, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1512000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 95615}}, "journalnr": "2021214694", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912876926"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1005677, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 945677}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 601938, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 601938}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1607615}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 648163, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12196}, "driftsresultat": -12196, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 660358, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 660409}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 51}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 648163}}]

Reserver mot visning?