Index

T.I. PLAKATREKLAME AS

Orgnr: 819294402

adresse: Sverresgate 6B

id

18217

organisasjonsnummer

819294402

navn

T.I. PLAKATREKLAME AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sverresgate 6B"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3916", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819294402

navn

T.I. PLAKATREKLAME AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sverresgate 6B

forradrpostnr

3916

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.07.2017

stiftelsesdato

12.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.12.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

819294402

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1856892, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 731638, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16939}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 714699}}, "journalnr": "2020596746", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819294402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 482351, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 452351}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 249287, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 249287}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 731638}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 117489, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 841584}, "driftsresultat": 152167, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 993751}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -40, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 216}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 255}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 152127}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972896802 [navn] => T.I. PLAKATREKLAME AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819294402 [oppstartsdato] => 1992-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sverresgate 6B"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3916", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-08-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?