Index

T-INTERNATIONAL AS

Orgnr: 888374922

mobil: 977 21 851
adresse: v/Tore Hofstad, Nedre Skøyen vei 12

id

71678

organisasjonsnummer

888374922

navn

T-INTERNATIONAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Tore Hofstad", "Nedre Skøyen vei 12"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0276", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

888374922

navn

T-INTERNATIONAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/Tore Hofstad Nedre Skøyen vei 12

forradrpostnr

0276

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.06.2005

stiftelsesdato

20.06.2005

tlf

tlf_mobil

977 21 851

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888374922

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1972767, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18717299, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18295024}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 422274}}, "journalnr": "2020718089", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888374922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6101058, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5951058}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12616240, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12616240}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18717299}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4452803, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 326740}, "driftsresultat": 678993, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1005733}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3863723, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4162229}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 298506}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4542715}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914026415 [navn] => T-INTERNATIONAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-08-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 888374922 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/Tore Hofstad", "Nedre Sku00f8yen vei 12"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0276", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?