Index

T.K. ERIKSEN AS

Orgnr: 812438662

adresse: c/o Tommy Eriksen, Salangsverket

id

2070

organisasjonsnummer

812438662

navn

T.K. ERIKSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.299", "beskrivelse": "Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tommy Eriksen", "Salangsverket"], "kommune": "SALANGEN", "landkode": "NO", "poststed": "SJØVEGAN", "postnummer": "9350", "kommunenummer": "5417"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812438662

navn

T.K. ERIKSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Tommy Eriksen Salangsverket

forradrpostnr

9350

forradrpoststed

SJØVEGAN

forradrkommnr

5417

forradrkommnavn

SALANGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.299

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.09.2013

stiftelsesdato

05.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812438662

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 28410, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 530489, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 129925}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 400564}}, "journalnr": "2021153983", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812438662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 66705, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 260000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -193295}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 463785, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 463785}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 530489}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -66114, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 220135}, "driftsresultat": -66120, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 154014}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -66114}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912505278 [navn] => T.K. ERIKSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.299", "beskrivelse": "Annen rengju00f8ringsvirksomhet ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812438662 [oppstartsdato] => 2013-08-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tommy Eriksen", "Salangsverket"], "kommune": "SALANGEN", "landkode": "NO", "poststed": "SJu00d8VEGAN", "postnummer": "9350", "kommunenummer": "5417"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?