Index

T.NORDSKAUG AS

Orgnr: 811676632

adresse: Kjetterudveien 5

id

336

organisasjonsnummer

811676632

navn

T.NORDSKAUG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-14

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjetterudveien 5"], "kommune": "ÅS", "landkode": "NO", "poststed": "ÅS", "postnummer": "1435", "kommunenummer": "3021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811676632

navn

T.NORDSKAUG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjetterudveien 5

forradrpostnr

1435

forradrpoststed

ÅS

forradrkommnr

3021

forradrkommnavn

ÅS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.03.2013

stiftelsesdato

15.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811676632

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2534487, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1978121, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1640654}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 337467}}, "journalnr": "2021580454", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811676632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1955000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21584}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1933416}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 23121, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 23121}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1978121}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 648896, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33387}, "driftsresultat": -33387, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 682283, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1037040}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 354757}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 648896}}]

Reserver mot visning?