Index

T&R HAUGEN MASKIN AS

https://www.haugenmaskin.no

Orgnr: 812178792

tlf: 48 01 26 90
webside: www.haugenmaskin.no
adresse: Ytrehornsvegen 8

id

1492

organisasjonsnummer

812178792

navn

T&R HAUGEN MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ytrehornsvegen 8"], "kommune": "VOLDA", "landkode": "NO", "poststed": "HORNINDAL", "postnummer": "6763", "kommunenummer": "1577"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-27

hjemmeside

www.haugenmaskin.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812178792

navn

T&R HAUGEN MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ytrehornsvegen 8

forradrpostnr

6763

forradrpoststed

HORNINDAL

forradrkommnr

1577

forradrkommnavn

VOLDA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.07.2013

stiftelsesdato

27.05.2013

tlf

48 01 26 90

tlf_mobil

url

www.haugenmaskin.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812178792

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2039239, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10663164, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6146072}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4517092}}, "journalnr": "2020787820", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812178792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3553328, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 912570}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2640758}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7109837, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1988645}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5121192}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10663164}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 131386, "totalresultat": 131386, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16797105}, "driftsresultat": 365480, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 17162586}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -196783, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 45426}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 242209}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 168697}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912223493 [navn] => HAUGEN MASKIN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 812178792 [oppstartsdato] => 2013-07-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ytrehornsvegen 8"], "kommune": "VOLDA", "landkode": "NO", "poststed": "HORNINDAL", "postnummer": "6763", "kommunenummer": "1577"} [links] => [] [hjemmeside] => www.haugenmaskin.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?