Index

T. VEFLEN PROSJEKT AS

Orgnr: 811792942

adresse: Haugastølveien 1C

id

613

organisasjonsnummer

811792942

navn

T. VEFLEN PROSJEKT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haugastølveien 1C"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1410", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811792942

navn

T. VEFLEN PROSJEKT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haugastølveien 1C

forradrpostnr

1410

forradrpoststed

KOLBOTN

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.04.2013

stiftelsesdato

21.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

24.08.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

811792942

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2331951, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1287968, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 111483}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1176485}}, "journalnr": "2021385222", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811792942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 661154, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 561154}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 626814, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 626814}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1287968}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 398263, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1476140}, "driftsresultat": 515699, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1991839}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1640, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1728}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 87}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 517339}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911802074 [navn] => T. VEFLEN PROSJEKT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811792942 [oppstartsdato] => 2013-03-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haugastu00f8lveien 1C"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1410", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?