Index

TAG DESIGN AS

Orgnr: 812041312

adresse: Negardssvingen 2

id

1163

organisasjonsnummer

812041312

navn

TAG DESIGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Negardssvingen 2"], "kommune": "ÅSNES", "landkode": "NO", "poststed": "FLISA", "postnummer": "2270", "kommunenummer": "3418"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812041312

navn

TAG DESIGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Negardssvingen 2

forradrpostnr

2270

forradrpoststed

FLISA

forradrkommnr

3418

forradrkommnavn

ÅSNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.06.2013

stiftelsesdato

10.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812041312

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1718824, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 826895, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 77364}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 749531}}, "journalnr": "2020442495", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812041312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 273613, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 310000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -36387}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 553282, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 553282}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 826895}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6173, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1168817}, "driftsresultat": 22158, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1190975}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14244, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 195}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 14439}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7914}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912057402 [navn] => TAG DESIGN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 812041312 [oppstartsdato] => 2013-04-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Negardssvingen 2"], "kommune": "u00c5SNES", "landkode": "NO", "poststed": "FLISA", "postnummer": "2270", "kommunenummer": "3418"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?