Index

TAILOR HOME AS

Orgnr: 888381082

adresse: Galeivegen 3B

id

71691

organisasjonsnummer

888381082

navn

TAILOR HOME AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-25

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Galeivegen 3B"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4056", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

888381082

navn

TAILOR HOME AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Galeivegen 3B

forradrpostnr

4056

forradrpoststed

TANANGER

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.06.2005

stiftelsesdato

23.06.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888381082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2514297, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5083932, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4303757}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 780175}}, "journalnr": "2021484334", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888381082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 823419, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 673419}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4260513, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4867}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4255646}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5083932}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -197948, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 171816}, "driftsresultat": -123420, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 48396}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -74528, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3105}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 77633}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -197948}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916395507 [navn] => TAILOR HOME AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 888381082 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Galeivegen 3B"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4056", "kommunenummer": "1124"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?