Index

TAKST & BYGGMESTER ERIKSEN AS

Orgnr: 818768052

adresse: Ulvenvegen 371

id

16847

organisasjonsnummer

818768052

navn

TAKST & BYGGMESTER ERIKSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.310", "beskrivelse": "Eiendomsmegling"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ulvenvegen 371"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAVIK", "postnummer": "5217", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818768052

navn

TAKST & BYGGMESTER ERIKSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ulvenvegen 371

forradrpostnr

5217

forradrpoststed

HAGAVIK

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.310

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.03.2017

stiftelsesdato

13.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818768052

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2027935, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 929475, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 54300}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 875175}}, "journalnr": "2020775756", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818768052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 641363, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 591363}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 288112, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 269245}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 18867}}, "sumEgenkapitalGjeld": 929475}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6827, "totalresultat": 6827, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2107012}, "driftsresultat": 26871, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2133883}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8615, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 276}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8891}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 18256}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918869891 [navn] => TAKST & BYGGMESTER ERIKSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.310", "beskrivelse": "Eiendomsmegling"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818768052 [oppstartsdato] => 2017-03-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ulvenvegen 371"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAVIK", "postnummer": "5217", "kommunenummer": "4624"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?