Index

TAKTEKKERMESTER BJØRSVIK AS

Orgnr: 812330152

adresse: Salhusvegen 55

id

1829

organisasjonsnummer

812330152

navn

TAKTEKKERMESTER BJØRSVIK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.911", "beskrivelse": "Blikkenslagerarbeid på tak"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Salhusvegen 55"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NYBORG", "postnummer": "5131", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-02

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812330152

navn

TAKTEKKERMESTER BJØRSVIK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Salhusvegen 55

forradrpostnr

5131

forradrpoststed

NYBORG

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.911

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.08.2013

stiftelsesdato

02.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812330152

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2200339, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 188828, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 51000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 137828}}, "journalnr": "2020961637", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812330152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 161069, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 131069}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 27758, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 27758}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 188828}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -26031, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21638}, "driftsresultat": -21638, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4393, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4393}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -26031}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926784811 [navn] => TAKTEKKERMESTER BJØRSVIK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-03-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.911", "beskrivelse": "Blikkenslagerarbeid pu00e5 tak"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 812330152 [oppstartsdato] => 2021-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Salhusvegen 55"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NYBORG", "postnummer": "5131", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?