Index

TALENTECH GROUP AS

Orgnr: 822055362

adresse: Nydalsveien 12B

id

26616

organisasjonsnummer

822055362

navn

TALENTECH GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "63.110", "beskrivelse": "Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nydalsveien 12B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-05

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822055362

navn

TALENTECH GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nydalsveien 12B

forradrpostnr

0484

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

63.110

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.01.2019

stiftelsesdato

05.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822055362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2514569, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 578810550, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 546920394}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31890155}}, "journalnr": "2021484804", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822055362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 342809734, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 357842161}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -15032427}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 236000816, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 25215575}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 210785242}}, "sumEgenkapitalGjeld": 578810550}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11971193, "totalresultat": -11971193, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24629423}, "driftsresultat": 1349686, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 25979109}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14236019, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8411908}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 22647927}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12886333}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925678155 [navn] => TALENTECH GROUP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-09-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "63.110", "beskrivelse": "Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 822055362 [oppstartsdato] => 2020-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nydalsveien 12B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?