Index

TALI AS

Orgnr: 811997102

tlf: 93 69 18 33
adresse: Ekerdalen 11G

id

1062

organisasjonsnummer

811997102

navn

TALI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-28

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ekerdalen 11G"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "SØREIDGREND", "postnummer": "5251", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-05

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811997102

navn

TALI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ekerdalen 11G

forradrpostnr

5251

forradrpoststed

SØREIDGREND

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

93.130

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.05.2013

stiftelsesdato

05.05.2013

tlf

93 69 18 33

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811997102

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2371795, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15982440, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15972174}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10266}}, "journalnr": "2021314855", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811997102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12937134, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 12907134}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3045306, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2219873}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 825433}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15982440}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -64558, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24688}, "driftsresultat": -24688, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -39870, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2878}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 42748}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -64558}}]

Reserver mot visning?