Index

TAN THAIMAT AS

Orgnr: 815132432

adresse: Vetleflaten 21

id

7865

organisasjonsnummer

815132432

navn

TAN THAIMAT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vetleflaten 21"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5705", "kommunenummer": "4621"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815132432

navn

TAN THAIMAT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vetleflaten 21

forradrpostnr

5705

forradrpoststed

VOSS

forradrkommnr

4621

forradrkommnavn

VOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.03.2015

stiftelsesdato

10.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

18.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815132432

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2415529, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 631718, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 631718}}, "journalnr": "2021385920", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815132432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -329831, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 89334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -419165}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 961549, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 790237}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 171311}}, "sumEgenkapitalGjeld": 631718}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 51806, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3420363}, "driftsresultat": 67684, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3488047}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -15879, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15879}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 51806}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996790355 [navn] => TAN THAIMAT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-04-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 815132432 [oppstartsdato] => 2011-03-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hardangervegen 25"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5705", "kommunenummer": "4621"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vetleflaten 21"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5705", "kommunenummer": "4621"} [datoEierskifte] => 2015-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?