Index

TANKPARTNER HOLDING AS

Orgnr: 817742432

adresse: Kløverbakken 14

id

14263

organisasjonsnummer

817742432

navn

TANKPARTNER HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-17

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kløverbakken 14"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2208", "kommunenummer": "3401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-31

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817742432

navn

TANKPARTNER HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kløverbakken 14

forradrpostnr

2208

forradrpoststed

KONGSVINGER

forradrkommnr

3401

forradrkommnavn

KONGSVINGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.200

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.10.2016

stiftelsesdato

31.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817742432

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2519629, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1296406, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 342995}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 953411}}, "journalnr": "2021490972", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817742432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1277031, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 877031}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 19375, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 19375}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1296406}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -36105, "totalresultat": -36105, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 36288}, "driftsresultat": -36288, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 183, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 183}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -36105}}]

Reserver mot visning?