Index

TANNAMI KLINIKK AS

Orgnr: 822310842

adresse: Olav Brunborgs vei 4

id

27683

organisasjonsnummer

822310842

navn

TANNAMI KLINIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-28

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olav Brunborgs vei 4"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BILLINGSTAD", "postnummer": "1396", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822310842

navn

TANNAMI KLINIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olav Brunborgs vei 4

forradrpostnr

1396

forradrpoststed

BILLINGSTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.02.2019

stiftelsesdato

02.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822310842

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2125631, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3068892, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2597234}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 471658}}, "journalnr": "2020875557", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822310842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -79944, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -104278}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3148836, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 66491}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3082345}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3068892}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-02-02", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -104278, "totalresultat": -104278, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 30698}, "driftsresultat": -30698, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -73580, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 339}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 73919}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -104278}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922533733 [navn] => TANNAMI KLINIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822310842 [oppstartsdato] => 2019-02-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olav Brunborgs vei 4"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BILLINGSTAD", "postnummer": "1396", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?