Index

TANNLEGE ALEXANDER LAPSCHIES AS

Orgnr: 821605202

adresse: Spelmannsvegen 11

id

25269

organisasjonsnummer

821605202

navn

TANNLEGE ALEXANDER LAPSCHIES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-25

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Spelmannsvegen 11"], "kommune": "LOM", "landkode": "NO", "poststed": "GARMO", "postnummer": "2685", "kommunenummer": "3434"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-02

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821605202

navn

TANNLEGE ALEXANDER LAPSCHIES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Spelmannsvegen 11

forradrpostnr

2685

forradrpoststed

GARMO

forradrkommnr

3434

forradrkommnavn

LOM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.10.2018

stiftelsesdato

02.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821605202

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2296349, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 45216, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 44633}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 583}}, "journalnr": "2021331067", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821605202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 40341, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -9659}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4875, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4875}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 45216}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5298, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6793}, "driftsresultat": -6793, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6792}}]

Reserver mot visning?