Index

TANNLEGE BØRGE KLYVE AS

Orgnr: 912122522

adresse: Grovabrotet 8

id

107883

organisasjonsnummer

912122522

navn

TANNLEGE BØRGE KLYVE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-25

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grovabrotet 8"], "kommune": "KVAM", "landkode": "NO", "poststed": "NORHEIMSUND", "postnummer": "5600", "kommunenummer": "4622"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912122522

navn

TANNLEGE BØRGE KLYVE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grovabrotet 8

forradrpostnr

5600

forradrpoststed

NORHEIMSUND

forradrkommnr

4622

forradrkommnavn

KVAM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.06.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

14.09.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

912122522

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2033461, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3735548, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1093588}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2641960}}, "journalnr": "2020781298", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912122522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2998115, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2968115}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 737434, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 737434}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3735548}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1157543, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3915471}, "driftsresultat": 1525784, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5441255}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3934, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4017}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 84}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1529718}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994063790 [navn] => TANNLEGE BØRGE KLYVE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-05-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 912122522 [oppstartsdato] => 2009-05-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grovabrotet 8"], "kommune": "KVAM", "landkode": "NO", "poststed": "NORHEIMSUND", "postnummer": "5600", "kommunenummer": "4622"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?