Index

TANNLEGE BROMANDER AS

Orgnr: 812101722

adresse: Aspelundveien 2

id

1317

organisasjonsnummer

812101722

navn

TANNLEGE BROMANDER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-20

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Aspelundveien 2"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRESSVIK", "postnummer": "1624", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812101722

navn

TANNLEGE BROMANDER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Aspelundveien 2

forradrpostnr

1624

forradrpoststed

GRESSVIK

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.06.2013

stiftelsesdato

11.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812101722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2400365, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4753318, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 248298}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4505020}}, "journalnr": "2021359837", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812101722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3501965, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3483965}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1251352, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1244692}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6660}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4753318}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2623401, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4971541}, "driftsresultat": 3354600, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8326142}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8602, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8622}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3363202}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912193233 [navn] => TANNLEGE BROMANDER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812101722 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lerkeveien 2"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRESSVIK", "postnummer": "1624", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?