Index

TANNLEGE GYRI M. H. DINGSØR AS

Orgnr: 812326872

adresse: Ullern allé 23

id

1822

organisasjonsnummer

812326872

navn

TANNLEGE GYRI M. H. DINGSØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-20

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ullern allé 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0381", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812326872

navn

TANNLEGE GYRI M. H. DINGSØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ullern allé 23

forradrpostnr

0381

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.08.2013

stiftelsesdato

25.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812326872

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2150875, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1686160, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 970821}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 715340}}, "journalnr": "2020903413", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812326872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1271456, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1241456}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 414704, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 414704}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1686160}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 525915, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2414347}, "driftsresultat": 673441, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3087788}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 24262, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 24803}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 541}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 697703}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912338584 [navn] => TANNLEGE GYRI M. H. DINGSØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 812326872 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ullern allu00e9 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0381", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?