Index

TANNLEGE HAABETH AS

https://www.helsehustannlegene.no

Orgnr: 913078004

webside: www.helsehustannlegene.no
adresse: Jens Wilhelmsens gate 1

id

128257

organisasjonsnummer

913078004

navn

TANNLEGE HAABETH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jens Wilhelmsens gate 1"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRÅKERØY", "postnummer": "1671", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rødsveien 55"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRÅKERØY", "postnummer": "1678", "kommunenummer": "3004"}

hjemmeside

www.helsehustannlegene.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913078004

navn

TANNLEGE HAABETH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jens Wilhelmsens gate 1

forradrpostnr

1671

forradrpoststed

KRÅKERØY

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

Rødsveien 55

ppostnr

1678

ppoststed

KRÅKERØY

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

01.01.2014

tlf

tlf_mobil

url

www.helsehustannlegene.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.05.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

913078004

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2264869, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 555843, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 555843}}, "journalnr": "2021282941", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913078004"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 241004, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 191004}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 314838, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 314838}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 555842}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 139373, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2467410}, "driftsresultat": 146580, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2613990}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 223, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 223}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 146803}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913126483 [navn] => TANNLEGE HAABETH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 913078004 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jens Wilhelmsens gate 1"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRu00c5KERu00d8Y", "postnummer": "1671", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => www.helsehustannlegene.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8dsveien 55"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRu00c5KERu00d8Y", "postnummer": "1678", "kommunenummer": "3004"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?