Index

TANNLEGE HEGE EMBERLAND AS

Orgnr: 811569682

adresse: Håkonskastet 5

id

116

organisasjonsnummer

811569682

navn

TANNLEGE HEGE EMBERLAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-14

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Håkonskastet 5"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "BJØRNEMYR", "postnummer": "1453", "kommunenummer": "3023"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811569682

navn

TANNLEGE HEGE EMBERLAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Håkonskastet 5

forradrpostnr

1453

forradrpoststed

BJØRNEMYR

forradrkommnr

3023

forradrkommnavn

NESODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.02.2013

stiftelsesdato

04.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

811569682

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2286261, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 840315, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 92200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 748115}}, "journalnr": "2021314727", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811569682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 435585, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 405585}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 404731, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 402909}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1822}}, "sumEgenkapitalGjeld": 840315}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 242338, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3362849}, "driftsresultat": 311658, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3674507}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1475, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2021}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3496}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 310183}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912508854 [navn] => TANNLEGE HEGE EMBERLAND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811569682 [oppstartsdato] => 2013-01-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hu00e5konskastet 5"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "BJu00d8RNEMYR", "postnummer": "1453", "kommunenummer": "3023"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?