Index

TANNLEGE TROND RENER-LARSEN AS

Orgnr: 812103792

tlf: 37 16 25 43
mobil: 958 82 771
adresse: Vestervei 8

id

1322

organisasjonsnummer

812103792

navn

TANNLEGE TROND RENER-LARSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-22

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestervei 8"], "kommune": "TVEDESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TVEDESTRAND", "postnummer": "4900", "kommunenummer": "4213"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812103792

navn

TANNLEGE TROND RENER-LARSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestervei 8

forradrpostnr

4900

forradrpoststed

TVEDESTRAND

forradrkommnr

4213

forradrkommnavn

TVEDESTRAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.06.2013

stiftelsesdato

21.05.2013

tlf

37 16 25 43

tlf_mobil

958 82 771

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812103792

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2326027, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2545865, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1407896}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1137969}}, "journalnr": "2021376996", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812103792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1683815, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1653815}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 862051, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 862051}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2545865}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1615604, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2956148}, "driftsresultat": 2041202, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4997350}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 30213, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 31432}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1218}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2071415}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982666694 [navn] => TANNLEGE TROND RENER-LARSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-11-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812103792 [oppstartsdato] => 2000-11-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestervei 8"], "kommune": "TVEDESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TVEDESTRAND", "postnummer": "4900", "kommunenummer": "4213"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?