Index

TÅSENVEIEN 131 AS

Orgnr: 818767862

adresse: c/o ECF Holding AS, Oscars gate 52

id

16846

organisasjonsnummer

818767862

navn

TÅSENVEIEN 131 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-27

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o ECF Holding AS", "Oscars gate 52"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0258", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818767862

navn

TÅSENVEIEN 131 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o ECF Holding AS Oscars gate 52

forradrpostnr

0258

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.03.2017

stiftelsesdato

27.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818767862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2450179, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1132837, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1132837}}, "journalnr": "2021420353", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818767862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -67547, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -97547}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1200384, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1200384}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1132837}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -254276, "totalresultat": -254276, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 88262}, "driftsresultat": -88262, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -166014, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 39160}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 205174}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -254276}}]

Reserver mot visning?